Förskolans dag

Datum:
21 maj

Startar: 09:30

Förskolans dag 09:30-11:00. Sommarfest med avslutning för femårsgruppen kl 14:30, för resten kl 15:00.