Skolbesök för blivande förskoleklassbarn

Datum:
19 maj

Startar: 08:30

Skolbesök kl 09:30-11:00 för de barn som ska börja på Ångelstaskolan i höst. Samling på förskolan kl. 08:30.